วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บุคลากรของข้าราชการ

มีจำนวน2 คนในอำเภอจอมบึง
1 นาย วิชัย สาดเอี่ยม ตำแหน่ง นายอำเภอ
2 นาย วีรยุทธ สระจุม ตำแหน่ง นายปลัดอำเภอ

ไม่มีความคิดเห็น: